Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga w Przysusze

Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga w Przysusze

Towarzystwo rozpoczęło swoją działalność w 2004 roku. Z chwilą powołania liczyło 19 członków, obecnie działa 23 osoby. Wśród członków, największą grupę stanowią osoby związane z przysuską kulturą i oświatą. Prezesem Towarzystwa od początku jest dyrektor Biblioteki Publicznej w Przysusze – Jerzy Kwaśniewski. Do najważniejszych celów działalności należą:

– gromadzenie i upowszechnianie materiałów i dokumentów dotyczących historii i współczesnego życia miasta i powiatu,

– popularyzowanie sylwetek ludzi zasłużonych dla miasta Przysuchy i regionu,

– organizowanie różnych imprez kulturalnych, krajoznawczo-turystycznych i innych.

Przez 16 lat istnienia Towarzystwo było organizatorem lub współorganizatorem licznych przedsięwzięć kulturalnych, turystycznych oraz sesji popularno-naukowych. Wydało osiem publikacje , m.in. : „Przysucha historia miasta do 1945 roku”, „Przysucha i okolice – przewodnik turystyczny”, „50. Dni Kolbergowskie”, „Dembińscy z Przysuchy”.
Najważniejszą imprezą kulturalną w Przysusze, której organizatorami są: Towarzystwo oraz Urząd Gminy i Miasta w Przysusze to „Dni Kolbergowskie”. Przegląd autentycznego folkloru organizowany od 1960 roku, podczas którego przypominana jest postać wielkiego Polaka – etnografa urodzonego w Przysusze –  Oskara Kolberga.

Kontakt

26-400 Przysucha, ul. Radomska 9

EMAIL: tkkolbergprzysucha@gmail.com

TEL: 48 675 2220

Zobacz inne organizacje:

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W ZBOŻENNIE

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W ZBOŻENNIE

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W ZBOŻENNIE      Koło Gospodyń Wiejskich w Zbożennie w swojej działalności organizuje spotkania oraz różne imprezy kulturalne i promocyjne dla mieszkańców Zbożenny i zaproszonych gości. Koło uczestniczyło w warsztatach...

Stowarzyszenie „Razem dla Skrzyńska”

Stowarzyszenie „Razem dla Skrzyńska”

Stowarzyszenie „Razem dla Skrzyńska”Stowarzyszenie działa od sierpnia 2015r. Od tego czasu reprezentuje  Gminę i Miasto Przysucha na imprezach okolicznościowych typu dożynki powiatowe, festyny, jarmarki, organizowane na terenie gminy Dni Kolbergowskie oraz przez inne...

Koło Gospodyń Wiejskich „Z WICHROWEGO WZGÓRZA” w Jakubowie

Koło Gospodyń Wiejskich „Z WICHROWEGO WZGÓRZA” w Jakubowie

Koło Gospodyń Wiejskich „Z WICHROWEGO WZGÓRZA” w Jakubowie Koło Gospodyń Wiejskich „Z WICHROWEGO WZGÓRZA” w Jakubowie powstało na początku kwietnia 2019 roku. Członkami koła są mieszkanki Jakubowa (w chwili obecnej 32 osoby), kobiety w różnym wieku, pracujące...

mapa rganizacji