Stowarzyszenie „Razem dla Skrzyńska”

Stowarzyszenie działa od sierpnia 2015r. Od tego czasu reprezentuje  Gminę i Miasto Przysucha na imprezach okolicznościowych typu dożynki powiatowe, festyny, jarmarki, organizowane na terenie gminy Dni Kolbergowskie oraz przez inne organizacje pozarządowe i szkoły. 

Stowarzyszenie podejmuje działania związane z organizacją imprez kulturalnych w miejscowości: koncertów, prelekcji, wieczorków poetyckich, wyjść do muzeum, kina, teatru, wycieczek krajoznawczych.

Współpracuje z LGD „Razem dla Radomki”, samorządem lokalnym, Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Kołem Literackim Ozimina w Przysusze, OSP w Skrzyńsku, Wspólnotą dla Zagospodarowania Gruntów Wsi Skrzyńsko oraz PSP w Skrzyńsku.

Członkowie Stowarzyszenia biorą aktywnie udział w konkursach kulinarnych:

  • Konkursie na Kulinarne Smaki z Doliny Radomki – laur za Pyzy po Skrzyńsku w 2016r i w 2019r. Laur zaSkrzyńską kiszkę ziemniaczaną
  • wyróżnienie za Skrzyńskie Kurczę Pieczone w 2107,

Jest współorganizatorem wraz ze Wspólnotą Wsi Skrzyńska i Burmistrzem Gminy i Miasta Przysucha Spotkania Opłatkowegodla osób starszych i samotnych z terenu miejscowości.

Uczestniczy w świętach kościelnych i patriotycznych w miejscowości.

Aktywnie pozyskuje środki zewnętrzne na działalność kulturalną.

Aby realizować swoje działania Stowarzyszenie od samego początku wspiera swoją działalność pozyskując środki zewnętrzne. Już w 2016r., aby mieć miejsce do spotkań pozyskaliśmy 3000zł na remont i wyposażenie pomieszczenia budynku należącym do Wspólnoty Wsi Skrzyńsko z programu BGZ Paribas, W kolejnych latach w ramach ogłaszanych naborów wniosków z konkursów grantowych z LGD Razem dla Radomki zostały pozyskane środki na realizację  działań statutowych.

  • „Aktywne Skrzyńsko” – projekt wielozadaniowy pozyskanie środków w kwocie 7 100,00zł i rozliczone LGD w 2018r., obejmujący warsztaty kulinarne (informator Przysuchy nr 118 z września 2018r), wystawę zdjęć prezentującą dawną zabudowę Skrzyńska, konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży szkolnej prezentujący budynki i ciekawe miejsca Skrzyńska, wspólna biesiada przy muzyce ludowej
  • „Jedz zdrowo kolorowo” – 2019 r. 10.000zł ma na celu propagowanie zdrowego trybu życia,odżywiania, przeciwdziałania zapadaniu na choroby cywilizacyjne będzie realizowany do lutego do sierpnia 2020r.(odstąpienie od realizacji spowodowane trudną sytuacją epidemiczną kraju)
  • Skwerek w Skrzyńsku – 2021r. złożony wniosek dotyczący wybudowania skwerku dla mieszkańców w centrum miejscowości 

tzw. „małe granty”:

  • Mikołajkowe spotkania z kulturą” 2017(zrealizowany i rozliczony), obejmował działania związane z warsztatami robienia ozdób świątecznych, wyjście do muzeum na wystawę zdjęć o Kościelnej Orkiestrze w Skrzyńsku, wyjście do kina i koncert Mikołajkowy

Zaproszenie na koncert w 108 nr Informatora Przysuchy z listopada 2017r

 „Świąteczne obcowanie z kulturą” w 2018r (zrealizowany i rozliczony). Warsztaty robienia ozdób świątecznych (Informator Przysuchy nr 121 z listopada 2018r) oraz koncert Kolęd i pastorałek

  • „Razem z Niepodległą” – zrealizowany 2019;

W ramach tej inicjatywy zostały przeprowadzone warsztaty robienia kotylionów, pogadanki i prelekcje z dr A. Zarychtą –Wójcicka i A. Klimkiem na temat dróg do wolności na ziemiach Przysuchy i okolic, konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z PSP w Skrzyńsku pt. 11 – Listopada w mojej miejscowości, Koncert Pieśni patriotycznych

  • Zapomniane zwyczaje i obrzędy ludowe” 2019 w trakcie realizacji obejmuje swoimi działaniami prelekcje dotyczące dawnych obrzędów ludowych w literaturze, sytuacji chłopów do ich uwłaszczenia, zwyczajów ludowych w roku liturgicznym (z dr A. Zarychtą –Wójcicka i A. Klimkiem, dr J. Dąbrowska), wyście do Izby regionalnej przy PSP w Skrzyńsku, wyjazd do Muzeum Wsi Radomskiej, warsztaty przyśpiewek ludowych i wspólną biesiadę przy muzyce ludowej

Odbiorcami naszych działań są mieszkańcy Skrzyńska i okolicznych miejscowości, dzieci szkolne, ludzie młodzi, dorośli ale także emeryci i osoby starsze (zagrożone wykluczeniem społecznym).Udział w warsztatach, koncertach, konkursach plastycznych (najmłodsi), biesiadach przy muzyce, wyjazdach kina teatru łączy pokolenia i stanowi podstawę do zacieśniania więzi międzyludzkich, nawiązywaniu przyjaźni i jej odnawianiu.

Kontakt

Pl. Św. Marka 1,
Skrzyńsko, 26-400 Przysucha,
Polska

Zobacz inne organizacje:

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W ZBOŻENNIE

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W ZBOŻENNIE

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W ZBOŻENNIE      Koło Gospodyń Wiejskich w Zbożennie w swojej działalności organizuje spotkania oraz różne imprezy kulturalne i promocyjne dla mieszkańców Zbożenny i zaproszonych gości. Koło uczestniczyło w warsztatach...

Koło Gospodyń Wiejskich „Z WICHROWEGO WZGÓRZA” w Jakubowie

Koło Gospodyń Wiejskich „Z WICHROWEGO WZGÓRZA” w Jakubowie

Koło Gospodyń Wiejskich „Z WICHROWEGO WZGÓRZA” w Jakubowie Koło Gospodyń Wiejskich „Z WICHROWEGO WZGÓRZA” w Jakubowie powstało na początku kwietnia 2019 roku. Członkami koła są mieszkanki Jakubowa (w chwili obecnej 32 osoby), kobiety w różnym wieku, pracujące...

Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga w Przysusze

Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga w Przysusze

Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga w PrzysuszeTowarzystwo rozpoczęło swoją działalność w 2004 roku. Z chwilą powołania liczyło 19 członków, obecnie działa 23 osoby. Wśród członków, największą grupę stanowią osoby związane z przysuską kulturą i oświatą....

mapa rganizacji