Ochotnicza Straż Pożarna w Wieniawie

Ochotnicza Straż Pożarna w Wieniawie, która w swoich początkach nazywała się Strażą Ogniową powstała w roku 1916. Około roku 1926 Straż Ogniowa przekształciła się w Ochotniczą Straż Pożarną. Cele organizacji to m.in. zapobieganie pożarom oraz działania informacyjne w tym zakresie, udział w akcjach ratowniczych, rozwijanie kultury fizycznej i sportu, działalność kulturalno – oświatowa i rozrywkowa, działania na rzecz ochrony środowiska, uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.

Formy działań statutowych to organizowanie: – zespołów do ustalania stanu ochrony przeciwpożarowej, – pododdziałów pożarniczych, – młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych, – grup mających za zadanie pracę społeczno – wychowawczą i kulturalno – oświatową. Prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkoleń funkcyjnych OSP.
W 2001 r. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie brała czynny udział w działaniach przeciwpowodziowych na terenie całej gminy. Za ofiarność i poświęcenie w ratowaniu życia i mienia ludzkiego jednostka otrzymała podziękowania od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W 2002 r. Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył jednostkę Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. W roku 2012 staraniem władz Gminy, druhów jednostki na czele z zarządem jak również dzięki pozyskaniu środków unijnych zmodernizowano strażnicę. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie z dniem  4 maja 2015 roku została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Przekazano wówczas dla OSP KSRG w Wieniawie zestaw medyczny R-1 jak również deskę ortopedyczną oraz szyny Kramera wykorzystywane w działaniach ratowniczych.

Jednostka z roku na rok pozyskuje coraz większe środki zewnętrzne czego zwieńczeniem jest zakup nowego średniego wozu ratowniczo-gaśniczego MAN 18.340. w roku 2018 oraz lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego Ford Transit Coustom w roku 2019. Również na początku roku 2019 został przekazany z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze ponton ratowniczy niezbędny w działaniach na wodzie. W 2020 roku poczyniono starania o utworzenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, która stanowić będzie młodsze zaplecze dla OSP oraz budować jego przyszłość.

Kontakt

Wieniawa 24-432, ul. Kochanowskiego 78A

EMAIL: konrad.adamczyk91@gmail.com

TEL: 48 663 331 656

Zobacz inne organizacje:

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W ZBOŻENNIE

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W ZBOŻENNIE

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W ZBOŻENNIE      Koło Gospodyń Wiejskich w Zbożennie w swojej działalności organizuje spotkania oraz różne imprezy kulturalne i promocyjne dla mieszkańców Zbożenny i zaproszonych gości. Koło uczestniczyło w warsztatach...

Stowarzyszenie „Razem dla Skrzyńska”

Stowarzyszenie „Razem dla Skrzyńska”

Stowarzyszenie „Razem dla Skrzyńska”Stowarzyszenie działa od sierpnia 2015r. Od tego czasu reprezentuje  Gminę i Miasto Przysucha na imprezach okolicznościowych typu dożynki powiatowe, festyny, jarmarki, organizowane na terenie gminy Dni Kolbergowskie oraz przez inne...

Koło Gospodyń Wiejskich „Z WICHROWEGO WZGÓRZA” w Jakubowie

Koło Gospodyń Wiejskich „Z WICHROWEGO WZGÓRZA” w Jakubowie

Koło Gospodyń Wiejskich „Z WICHROWEGO WZGÓRZA” w Jakubowie Koło Gospodyń Wiejskich „Z WICHROWEGO WZGÓRZA” w Jakubowie powstało na początku kwietnia 2019 roku. Członkami koła są mieszkanki Jakubowa (w chwili obecnej 32 osoby), kobiety w różnym wieku, pracujące...

mapa rganizacji