KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W ZBOŻENNIE

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W ZBOŻENNIE

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W ZBOŻENNIE       Koło Gospodyń Wiejskich w Zbożennie w swojej działalności organizuje spotkania oraz różne imprezy kulturalne i promocyjne dla mieszkańców Zbożenny i zaproszonych gości. Koło uczestniczyło w warsztatach...
Stowarzyszenie „Razem dla Skrzyńska”

Stowarzyszenie „Razem dla Skrzyńska”

Stowarzyszenie „Razem dla Skrzyńska” Stowarzyszenie działa od sierpnia 2015r. Od tego czasu reprezentuje  Gminę i Miasto Przysucha na imprezach okolicznościowych typu dożynki powiatowe, festyny, jarmarki, organizowane na terenie gminy Dni Kolbergowskie oraz przez inne...
Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga w Przysusze

Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga w Przysusze

Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga w Przysusze Towarzystwo rozpoczęło swoją działalność w 2004 roku. Z chwilą powołania liczyło 19 członków, obecnie działa 23 osoby. Wśród członków, największą grupę stanowią osoby związane z przysuską kulturą i oświatą....
Ochotnicza Straż Pożarna w Wieniawie

Ochotnicza Straż Pożarna w Wieniawie

Ochotnicza Straż Pożarna w Wieniawie Ochotnicza Straż Pożarna w Wieniawie, która w swoich początkach nazywała się Strażą Ogniową powstała w roku 1916. Około roku 1926 Straż Ogniowa przekształciła się w Ochotniczą Straż Pożarną. Cele organizacji to m.in. zapobieganie...