WOLANIANKISTOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZESPOŁU LUDOWEGO „WOLANIANKI”

W malowniczej miejscowości Wolanów k. Radomia pod pieczą Stowarzyszenia Miłośników Zespołu Ludowego powstał Zespół Ludowy Pieśni i Tańca  „Wolanianki”. Zespół istnieje od 2009 roku. Założycielem zespołu jest pani Barbara Waśkiewicz. „Wolanianki” obecnie liczą ponad 50 członków, są to dzieci i młodzież w wieku od 6 do 17 lat z terenu gminy Wolanów i nie tylko. Obecnie opiekunkami zespołu są Barbara Waśkiewicz i Ewa Kijas. Zespół rozrasta się i cieszy dużym uznaniem w Gminie Wolanów, jak również poza nią.

Stowarzyszenie MZL „Wolanianki” korzysta z zadań publicznych ogłoszonych przez Gminę Wolanów i licznych projektów w celu udzielenia wsparcia dla członków zespołu na realizację zadań mających na celu rozwój kultury ludowej.

„Wolanianki” w swym repertuarze zespół oprócz melodii regionalnych, ludowych i patriotycznych ma utwory własne. Dzięki wsparciu samorządu, szkołyi sponsorów,  ale przede wszystkim dzięki zaangażowaniu w pracę z dziećmi i młodzieżą opiekunek, zespół „Wolanianki”  bierze udział w licznych regionalnych imprezach, festiwalach i festynach. Zespół odnosi sukcesy w krajui za granicą .

Wśród osiągnięć Zespołu „Wolanianki” wymienić można:

  • wyróżnienie w Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Ludowych w Poznaniuza reprezentowanie folkloru ziemi radomskiej i promocji tego regionu
  • I miejsce w Regionalnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Przytyku
  • wyróżnienie w Przeglądach Zespołów Ludowych w Przysusze i Pionkach
  • Medal Pamiątkowy PRO MASOVIA za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego
  • I miejsce w Międzynarodowym Konkursie Kolęd i Pastorałek im. ks. K. Szwarlika w Będzinie oraz nagroda specjalna za najpiękniej zaśpiewaną staropolską kolędę „Graj dudka, graj”
  • Grand Prix za najlepsze wykonanie kolędy staropolskiej „ Kiej łowiecek” na XVII Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Staropolskie Kolędowanie” Radom 2018.

Zespół  posiada w swym dorobku artystycznym nagrane utwory własne, jak również cowery znanych przebojów. Nagrał m.in. teledyski: Pościłabym w piątki, Gloria, Drewniany Mosteczek, „Oj tak, oj tak”, „Hajze konisu”„Pikne nasze góry Piękne nasze pola”, „Wolanianki my są” „Kiedyś byłam różą”, „Od serca do ucha”, „Dziś w Betlejem”.

Zespół „Wolanianki”nie tylko śpiewa i tańczy , ale kieruje się hasłem „Wolanianki pomagają, pomagaj i ty!”. „Wolanianki” udzielają wsparcia dla niepełnosprawnych mieszkańców naszej gminy i nie tylko.

Bieżące informacje na temat działalności zespołu znaleźć można na stronie: https://www.facebook.com/wolanianki.

Teledyski i filmy zespołu Wolanianki: https://www.youtube.com/channel/UCV2R-iKvWZdqCr73FZ6PPkA/videos?sort=dd&flow=grid&view=0

Dla Zespołu „ Wolanianki” najważniejsze jest eksponowanie tego, co najlepsze  w ludowości – piękno polskiej wsi, obyczajów, tradycji i kultury, o którą trzeba dbać i ją kultywować.

Kontakt

Kolejowa 29, 26-625 Wolanów

Zarząd :

Barbara Waśkiewicz – prezes

Beata Grotek – wiceprezes

e-mail: wolanianki.wolanow@wp.pl

tel. 660 085 545

Zobacz inne organizacje:

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „RADOMKA”

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „RADOMKA”

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „RADOMKA”Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „RADOMKA” powstało w 2016 roku by poprzez projekty społeczne poprawiać jakość życia lokalnej społeczności. Poprzez dzielenie się naszym doświadczeniem i umiejętnościami chcemy...

Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „Na Ludową Nutę”

Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „Na Ludową Nutę”

Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „Na Ludową Nutę”Zespół Śpiewaczy „Bieniędzice” Organizator wielu festynów w tym festynu ludowego „Tyndy-Ryndy”, który odbywa się w drugą niedziele lipca przy PSP w Bieniędzicach. Współorganizator degustacji kulinarnych w markecie...

Zespól Folklorystyczny WIENIAWA

Zespól Folklorystyczny WIENIAWA

Zespół Folklorystyczny,,WIENIAWA” działa przy Gminnym Centrum Kultury w Wieniawie. Kierownikiem grupy jest Elżbieta Niewadzisz Zespól Folklorystyczny WIENIAWA z Wieniawy liczy 11 śpiewaczek i harmonistę. Po reaktywacji istnieje od 2014 roku przy GCKiS w Wieniawie....

mapa rganizacji