KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W ZBOŻENNIEKOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W ZBOŻENNIE

 

 

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Zbożennie w swojej działalności organizuje spotkania oraz różne imprezy kulturalne i promocyjne dla mieszkańców Zbożenny i zaproszonych gości. Koło uczestniczyło w warsztatach kulinarnych Na Szlaku Kulinarnym Doliny Radomki oraz było organizatorem Warsztatu Zdrowego Odżywiania dla mieszkańców Zbożenny z programu Start-up LGD „Razem dla Radomki” na który otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 1000zł. Otrzymaliśmy również dotację w kwocie 7000 zł od LGD „Razem dla Radomki” na realizację projektu „Piknik z Drożdżówką” dotyczącego wypieku tradycyjnych ciast drożdżowych . Od początku działalności otrzymaliśmy trzy dofinansowania z ARiMR w kwocie 9000 zł, które przeznaczyliśmy na zakup wyposażenia i urządzenie Świetlicy Wiejskiej w Zbożennie. Otrzymaliśmy również  dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 7500 na projekt partnerski ” Z tradycją ziemi Przysuskiej za Pan Brat”. Czynnie współpracujemy z organizacjami partnerskimi. Ponadto prowadzimy działalność w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego w współpracy z sołectwem wsi oraz parafią.

Kontakt

Zbożenna 114, 26-400 Przysucha

e-mail: kolo_gospodyn_w_zbozennie@wp.pl

tel: 48 334 45 53

Zobacz inne organizacje:

Stowarzyszenie „Razem dla Skrzyńska”

Stowarzyszenie „Razem dla Skrzyńska”

Stowarzyszenie „Razem dla Skrzyńska”Stowarzyszenie działa od sierpnia 2015r. Od tego czasu reprezentuje  Gminę i Miasto Przysucha na imprezach okolicznościowych typu dożynki powiatowe, festyny, jarmarki, organizowane na terenie gminy Dni Kolbergowskie oraz przez inne...

Koło Gospodyń Wiejskich „Z WICHROWEGO WZGÓRZA” w Jakubowie

Koło Gospodyń Wiejskich „Z WICHROWEGO WZGÓRZA” w Jakubowie

Koło Gospodyń Wiejskich „Z WICHROWEGO WZGÓRZA” w Jakubowie Koło Gospodyń Wiejskich „Z WICHROWEGO WZGÓRZA” w Jakubowie powstało na początku kwietnia 2019 roku. Członkami koła są mieszkanki Jakubowa (w chwili obecnej 32 osoby), kobiety w różnym wieku, pracujące...

Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga w Przysusze

Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga w Przysusze

Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga w PrzysuszeTowarzystwo rozpoczęło swoją działalność w 2004 roku. Z chwilą powołania liczyło 19 członków, obecnie działa 23 osoby. Wśród członków, największą grupę stanowią osoby związane z przysuską kulturą i oświatą....

mapa rganizacji